Akslen Buba (Koba iz Tverskogo Doma x Akslen Zenitsa Oka), 03.01.2022

Отец:Мать:
Koba iz Tverskogo Doma (John Rambo von der Alten Festung x Hassi iz Tverskogo Doma)Akslen Zenitsa Oka(Olburd Froenberg x Akslen Armani)
Akslen Buba (Koba iz Tverskogo Doma x Akslen Zenitsa Oka), 03.01.2022
Дата рождения: 03.01.2022

Лучший бэби