Akslen Ryrik (Stark iz Tverskogo Doma x Akslen Eseniy), 13.01.2020

Отец:Мать:
Stark iz Tverskogo Doma (Lex vom Hause Edelstein x Volga iz Tverskogo Doma)Akslen Eseniy (Akslen Nibelung Neo x Akslen Severina)
Akslen Ryrik (Stark iz Tverskogo Doma x Akslen Eseniy), 13.01.2020
Дата рождения: 13.01.2020

2х Лучший щенок

Лучшая пара, моно